Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1504.00 – 1516.00 – 1521.00

Các mức kháng cự:                 1535.00 – 1540.00 – 1550.00

Giá hiện tại:                            1529.49

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1521.00 USD/oz với mục tiêu 1535.00 – 1540.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1521.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1516.00 – 1504.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon