Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1612.00 – 1622.00 – 1632.00                                                     

Các mức kháng cự:     1654.00 – 1662.00 – 1675.00

Giá hiện tại:                            1642

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1632.00 USD/oz với mục tiêu 1654.00 – 1662.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1632.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1622.00 & 1612.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon