Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1628.00 – 1642.00 – 1653.00                                                     

Các mức kháng cự:             1671.00 – 1675.00 – 1682.00

Giá hiện tại:                            1663.6

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1653.00 USD/oz với mục tiêu 1671.00 – 1675.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1653.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1642.00 & 1628.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon