Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1300.00 – 1315.00 – 1322.50

Các mức kháng cự:                1338.00 – 1345.00 – 1358.00

Giá hiện tại:                           1334.80

 

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1338.00 USD/oz với mục tiêu 1322.50 – 1315.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1338.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1345.00 – 1358.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon