Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1348.00 – 1357.00 – 1363.00

Các mức kháng cự:                1382.00 – 1385.00 – 1395.00

Giá hiện tại:                           1372.25

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1363.00 USD/oz với mục tiêu 1382.00 – 1385.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1363.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1357.00 – 1348.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon