Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1676.00 – 1688.00 – 1698.00                                                     

Các mức kháng cự:     1714.00 – 1723.00 – 1730.00

Giá hiện tại:                            1708.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1714.00 USD/oz với mục tiêu 1698.00 – 1688.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1714.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1723.00 - 1730.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon