Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1640.00 – 1685.00 – 1720.00

Các mức kháng cự:                 1750.00 – 1775.00 – 1815.00

Giá hiện tại:                            1735.51

Chiến lược tham khảo: Mua ở 1730.00 USD/oz với mục tiêu 1750.00 – 1775.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1720.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1685.00 – 1640.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon