Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1554.00 – 1563.00 – 1569.00                                                     

Các mức kháng cự:     1594.00 – 1600.00 – 1615.00

Giá hiện tại:                            1583.75

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1569.00 USD/oz với mục tiêu 1594.00 – 1600.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1569.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1563.00 & 1554.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon