Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1564.50 – 1583.00 – 1593.00

Các mức kháng cự:                 1622.00 – 1635.00 – 1648.00

Giá hiện tại:                            1614.32

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1593.00 USD/oz với mục tiêu 1622.00 – 1635.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1593.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1583.00 – 1564.50 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon