Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1533.00 – 1545.00 – 1551.00                                                     

Các mức kháng cự:     1560.00 – 1577.00 – 1585.00

Giá hiện tại:                            1553

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1551.00 USD/oz với mục tiêu 1560.00 – 1577.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1551.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1545.00 & 1533.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon