Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1492.00 – 1504.00 – 1516.00

Các mức kháng cự:                 1530.00 – 1535.00 – 1540.00

Giá hiện tại:                            1523.22

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1530.00 USD/oz với mục tiêu 1516.00 – 1504.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1530.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1535.00 – 1540.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon