Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1623.00 – 1631.00 – 1637.00                                                     

Các mức kháng cự:     1647.00 – 1654.00 – 1662.00

Giá hiện tại:                            1642.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1637.00 USD/oz với mục tiêu 1647.00 – 1654.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1637.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1631.00 & 1623.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon