Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 25/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1382.00 – 1387.00 – 1395.00

Các mức kháng cự:                1417.00 – 1424.00 – 1432.00

Giá hiện tại:                           1407.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1395.00 USD/oz với mục tiêu 1417.00 – 1424.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1395.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1387.00 – 1387.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon