Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1363.00 – 1372.50

Các mức kháng cự:                1388.00 – 1392.00 – 1398.00

Giá hiện tại:                           1381.350

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1388.00 USD/oz với mục tiêu 1372.50 – 1363.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1388.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1392.00 – 1398.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon