Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1357.00 – 1362.50

Các mức kháng cự:                1385.00 – 1395.35 – 1400.00

Giá hiện tại:                           1375.40

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1385.00 USD/oz với mục tiêu 1362.50 – 1357.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1385.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1395.35 – 1400.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon