Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1635.00 – 1646.00 – 1656.00                                                     

Các mức kháng cự:     1679.00 – 1685.00 – 1690.00

Giá hiện tại:                            1666.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1656.00 USD/oz với mục tiêu 1679.00 – 1685.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1656.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1635.00 - 1646.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon