Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1487.00 – 1492.00 – 1504.00

Các mức kháng cự:                 1522.00 – 1527.00 – 1540.00

Giá hiện tại:                            1518.10

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1504.00 USD/oz với mục tiêu 1522.00 – 1527.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1504.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1492.00 – 1487.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon