Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1612.00 – 1623.00 – 1631.00                                                     

Các mức kháng cự:     1640.00 – 1647.00 – 1654.00

Giá hiện tại:                            1634.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1640.00 USD/oz với mục tiêu 1631.00 – 1623.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1640.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1647.00 & 1654.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon