Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 24/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1387.00 – 1395.00 – 1405.00

Các mức kháng cự:                1418.00 – 1424.00 – 1430.00

Giá hiện tại:                           1412.05

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1405.00 USD/oz với mục tiêu 1418.00 – 1424.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1405.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1395.00 – 1387.00 USD/oz

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon