Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1667.00 – 1688.00 – 1695.00

Các mức kháng cự:                 1713.00 – 1735.00 – 1753.00

Giá hiện tại:                            1706.67

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1695.00 USD/oz với mục tiêu 1713.00 – 1735.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1695.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1688.00 – 1667.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon