Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1343.00 – 1348.50

Các mức kháng cự:                1370.00 – 1376.00 – 1382.50

Giá hiện tại:                           1363.22

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1348.50 USD/oz với mục tiêu 1370.00 – 1376.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1348.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1343.00 – 1330.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon