Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1688.00 – 1707.00 – 1713.00                                                   

Các mức kháng cự:     1731.00 – 1747.00 – 1753.50

Giá hiện tại:                            1724.4

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1713.00 USD/oz với mục tiêu 1731.00 – 1747.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1713.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1707.00 - 1688.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

 

Image
icon
iconicon