Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1830.00 – 1857.00 – 1880.00

Các mức kháng cự:                 1920.00 – 1940.00 – 1983.00

Giá hiện tại:                            1901.42

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1920.00 USD/oz với mục tiêu 1880.00 – 1857.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1920.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1940.00 – 1983.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon