Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1554.00 – 1565.00 – 1571.00                                                     

Các mức kháng cự:     1587.00 – 1594.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1578.77

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1587.00 USD/oz với mục tiêu 1571.00 – 1565.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1587.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1594.00 & 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon