Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1530.00 – 1535.00 – 1541.00

Các mức kháng cự:                 1558.00 – 1563.00 – 1567.00

Giá hiện tại:                            1546.97

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1541.00 USD/oz với mục tiêu 1558.00 – 1563.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1541.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1535.00 – 1530.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon