Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/05/2012

HIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1530.00 – 1542.00 – 1552.00                                                     

Các mức kháng cự:     1577.00 – 1585.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1558

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1577.00 USD/oz với mục tiêu 1552.00 – 1542.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1577.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1585.00 & 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon