Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1487.00 – 1492.00 – 1498.00

Các mức kháng cự:                 1519.00 – 1527.00 – 1540.00

Giá hiện tại:                            1509.32

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1498.00 USD/oz với mục tiêu 1519.00 – 1527.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1498.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1492.00 – 1487.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon