Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1605.00 – 1625.00 – 1628.00                                                     

Các mức kháng cự:             1650.00 – 1660.00 – 1665.00

Giá hiện tại:                            1650.1

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1650.00 USD/oz với mục tiêu 1628.00 – 1625.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1650.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1660.00 & 1665.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon