Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1412.00 – 1418.50 – 1424.00

Các mức kháng cự:                1428.00 – 1437.00 – 1445.00

Giá hiện tại:                           1428.64

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1424.00 USD/oz với mục tiêu 1432.00 – 1437.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1424.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1418.50 – 1412.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon