Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1374.00 – 1382.00 – 1392.00

Các mức kháng cự:                1405.00 – 1410.00 – 1418.00

Giá hiện tại:                           1399.70

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1392.00 USD/oz với mục tiêu 1405.00 – 1410.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1392.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1382.00 – 1374.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon