Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1564.00 – 1582.00 – 1588.00

Các mức kháng cự:                 1617.00 – 1641.50 – 1650.00

Giá hiện tại:                            1608.09

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1617.00 USD/oz với mục tiêu 1588.00 – 1582.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1617.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1641.50 – 1650.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon