Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1645.00 – 1655.00 – 1665.00

Các mức kháng cự:                 1700.00 – 1713.00 – 1735.00

Giá hiện tại:                            1682.65

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1700.00 USD/oz với mục tiêu 1665.00 – 1655.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1700.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1713.00 – 1735.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon