Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1343.00 – 1347.50 – 1354.75

Các mức kháng cự:                1365.00 – 1370.00 – 1376.00

Giá hiện tại:                           1361.20

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1354.75 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1370.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1354.75 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1347.50 – 1343.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon