Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1815.00 – 1836.00 – 1853.00

Các mức kháng cự:                 1881.00 – 1900.00 – 1940.00

Giá hiện tại:                            1881.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1853.00 USD/oz với mục tiêu 1881.00 – 1900.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1853.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1836.00 – 1815.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon