Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1557.00 – 1564.50 – 1575.50

Các mức kháng cự:                 1605.00 – 1610.00 – 1618.00

Giá hiện tại:                            1588.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1605.00 USD/oz với mục tiêu 1575.50 – 1564.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1605.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1610.00 – 1618.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon