Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/06/2011

Các mức hỗ trợ:                      1531.00 – 1535.00 – 1542.00

Các mức kháng cự:                 1554.00 – 1560.00 – 1565.00

Giá hiện tại:                            1546.35

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1554.00 USD/oz với mục tiêu 1542.00 – 1535.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1554.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1560.00 – 1565.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon