Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1565.00 – 1572.00 – 1579.00                                                     

Các mức kháng cự:     1600.00 – 1608.00 – 1612.00

Giá hiện tại:                            1589

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1579.00 USD/oz với mục tiêu 1600.00 – 1608.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1579.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1565.00 & 1572.00 USD/oz.

Image
icon
iconicon