Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/04/2011

 

Các mức hỗ trợ:                     1476.50 – 1487.50 – 1497.00

Các mức kháng cự:                1511.70 – 1516.70 – 1524.00

Giá hiện tại:                           1507.41

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1497.00 USD/oz với mục tiêu 1511.70 – 1516.70 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1497.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1487.00 – 1476.50 USD/oz. 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon