Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1405.00 – 1412.00 – 1424.00

Các mức kháng cự:                1437.00 – 1445.00 – 14350.00

Giá hiện tại:                           1429.85

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1424.00 USD/oz với mục tiêu 1437.00 – 1445.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1424.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1412.00 – 1405.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon