Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 22/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1716.00 – 1733.00 – 1742.00

Các mức kháng cự:                 1762.00 – 1772.00 – 1780.00

Giá hiện tại:                            1755.30

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1742.00 USD/oz với mục tiêu 1762.00 – 1772.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1742.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1733.00 – 1716.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon