Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1610.00 – 1625.00 – 1635.00                                                     

Các mức kháng cự:     1661.00 – 1676.00 – 1686.00

Giá hiện tại:                            1644.9

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1661.00 USD/oz với mục tiêu 1635.00 – 1625.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1661.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1676.00 - 1686.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon