Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1705.00 – 1711.00 – 1717.00                                                     

Các mức kháng cự:     1735.00 – 1743.00 – 1749.00

Giá hiện tại:                            1723.86

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1735.00 USD/oz với mục tiêu 1717.00 – 1711.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1735.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1743.00 - 1749.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon