Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1692.00 – 1696.00 – 1710.00

 

Các mức kháng cự:                 1735.00 – 1753.00 – 1767.00

Giá hiện tại:                            1720.20

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1735.00 USD/oz với mục tiêu 1710.00 – 1696.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1735.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1753.00 – 1767.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon