Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1745.00 – 1770.00 – 1795.00

Các mức kháng cự:                 1822.00 – 1840.00 – 1855.00

Giá hiện tại:                            1809.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1795.00 USD/oz với mục tiêu 1822.00 – 1840.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1795.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1770.00 – 1745.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon