Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1606.00 – 1610.00 – 1616.00                                                     

Các mức kháng cự:     1626.00 – 1630.00 – 1635.00

Giá hiện tại:                            1622.12

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1616.00 USD/oz với mục tiêu 1626.00 – 1630.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1616.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1610.00 - 1606.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon