Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1571.00 – 1584.00 – 1594.00                                                     

Các mức kháng cự:     1615.00 – 1625.00 – 1633.00

Giá hiện tại:                            1603

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1615.00 USD/oz với mục tiêu 1594.00 – 1584.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1615.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1625.00 & 1633.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon