Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1367.50 – 1374.00 – 1382.00

Các mức kháng cự:                1400.00 – 1406.00 – 1410.00

Giá hiện tại:                           1395.55

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1382.00 USD/oz với mục tiêu 1400.00 – 1406.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1382.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1374.00 – 1367.50 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon