Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 21/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1320.00 – 1330.00 – 1340.00

Các mức kháng cự:                1357.50 – 1368.00 – 1378.00

Giá hiện tại:                           1347.03

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1357.50 USD/oz với mục tiêu 1340.00 – 1330.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1357.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1368.00 – 1378.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon