Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1562.00 – 1570.00 – 1582.00

Các mức kháng cự:                 1608.00 – 1622.00 – 1640.00

Giá hiện tại:                            1598.09

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1582.00 USD/oz với mục tiêu 1608.00 – 1622.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1582.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1570.00 – 1562.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon