Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 20/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1353.50 – 1363.00 – 1375.00

Các mức kháng cự:                1393.00 – 1398.00 – 1408.00

Giá hiện tại:                           1384.90

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1393.00 USD/oz với mục tiêu 1375.00 – 1363.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1393.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1398.00 – 1408.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon